Prikazanje Gospodinovo – svijećnica

svijećnica+2“Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.” (Lk 2, 29-32)


Ovim blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva, kada su Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu. U Hramu se zatekao starac Šimun, koji je Isusa primio u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao, da će mnogo patiti.

“Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: “Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!” (Lk 2, 34-35)

U kapeli sv. Jakova, u nedjelju, 02.02. će biti blagoslov svijeća tijekom sv. Mise u 9:00h.
Svijeće će se moći nabaviti i u sakristiji.