Pismo roditeljima krizmanika

biskupi

Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine

Pismo roditeljima krizmanika

 

Dragi roditelji krizmanika!
 
I. Obraćamo vam se  u radosti što se vaše dijete nalazi u pripremi za primanje i za slavlje sakramenta svete potvrde. Sveta je potvrda jedan od triju temeljnih sakramenata kršćanske inicijacije, uvođenja u kršćanstvo. Krštenje, sveta potvrda i euharistija tri su dara, tri sakramenta koji čovjeka pritjelovljuju Crkvi i oslobađaju ga od vlasti zla i smrti. Vjerujemo da ste i sami osjetili da čim više prostora otvorimo za Božje djelovanje, tim više nam je darovan veći mir i zadovoljstvo.

 

Vaše dijete ,poštovani roditelji, po Božjemu daru života, trajno pripada vama, ali i vi njemu. Zato vam se obraćamo, misleći i na kumove i na prijatelje, te na sve koji su u odgojnome i obrazovnome hodu s vašom djecom. Pozivam vas da surađujete sa župnikom, župnim vikarom i katehetama, s odgovornima u župi u raznim vidicima pripreme. Zajedno će te lakše pronaći prikladne putove i rješenja za moguće poteškoće.

 

II. Dragi roditelji ne zaboravite da ste vi prvi katehete i odgojitelji u vjeri svojoj djeci. O vašoj odgovornosti ovisi velikim djelom uspjeh pripremanja za svetu potvrdu. Da bi smo to pojasnili, navodimo nekoliko konkretnih pitanja u kojima je važno da kao roditelj ostvarite svoju ulogu i pomognete odgovornima u župi.

 

1. Najprije vas molimo da svojoj djeci očitujete ne samo pristanak, svoju suglasnost da sudjeluju u programu pripreme u župi, nego ih i sami potičite, pratite, razgovarate s njima, očitujete da je to vaša radost, a nadasve – molite za njih i s njima. Ne dopustite da djeca osjete da ste ravnodušni ili pak, ne daj Bože, da im priječite odlaske na svetu misu, na kateheze, ili da vam nije stalo do aktivnosti koje se nude u župi.

 

2. Vjernički odgovorni roditelji pazit će da dijete redovito pohađa vjeronauk u školi, koji je jedan od uvjeta za primanje sakramenta svete potvrde. Naime, ne možemo govoriti o ozbiljnosti, o svetosti, a da se s druge strane ta ozbiljnost zanemaruje. Ako bi se dogodilo da netko ispiše dijete s vjeronauka, tada će se primanje sakramenta odgoditi do ispunjenja uvjeta koje određuje dijecezanski biskup. Ispisivanjem djeteta s vjeronauka vi preuzimate i odgovornost što će sveta potvrda biti odgođena. Ujedno napominjemo da je uz pohađanje školskog vjeronauka za primanje sakramenta obvezna priprava u župi – župna kateheza.

 

Zato želimo jasno reći da u slučajevima kad ne budu ispunjeni uvjeti za svetu potvrdu, iz odgovornosti prema Crkvi i njezinu poslanju neće biti dano dopuštenje za primanje toga sakramenta. Suprotni postupci bili bi grubo ne poštivanje obveza koje su crkveni službenici dužni izvršavati. U slučaju odgode ne radi se no o kakvoj kazni, nego o ponudi i mogućnosti da dodatno vrijeme formacije kandidata.

 

3. Nadalje, dobro nam je poznato da u toj dobi  treba mudro uskladiti školske obveze i izvanškolske aktivnosti, ali pritom treba paziti da vjera i vjerski odgoj ne dođu na posljednje mjesto. Primjećujemo, naime, da ponekad dolazi do nesporazuma osobito glede sportskih vježba i drugih programa. Ako se negdje primijeti stanovita kolizija, potrebno je da o  tome, već na početku školske godine razgovarate sa župnikom kako bi se s približavanjem dana slavlja svete potvrde izbjegle neugodnosti zbog neprimjernih zahtjeva koji ne mogu biti ispunjeni.

 

4. Roditelji su pozvani već od najranije dobi, a osobito u vremenu pripreme za sakramente, djecu učiti pripadnosti župi, razvijati njihovu svijest važnosti župne zajednice i pomoći im pri uključivanju u pojedine župne skupine i djelovanja.

 

5. U pripremi za svetu potvrdu vi, roditelji, imate važnu ulogu u biranju kume ili kuma za svetu potvrdu, vodeći računa o crkvenim propisima. Bilo bi najbolje ako bi kumovi na krizmi bili krsni kumovi. Ako to nije moguće, neka se kumovi izabiru prema kriterijima koje određuje crkva.

 

Da bi netko bio kum ili kuma, potrebna je prikladnost za praćenje potvrđenika:

 

a) kumovi na svetoj potvrdi mogu biti samo pripadnici Katoličke Crkve koji su primili sakramente inicijacije: krsta, potvrde i euharistije;

 

b) kum/kuma ne može biti netko tko je samo civilno vjenčan, nego mora biti i crkveno vjenčan;

 

c) kum/kuma ne može biti netko tko je rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili živi u izvanbračnoj zajednici;

 

d) kumovi trebaju živjeti u skladu s katoličkom vjerom i crkvenim naukom

 

6. Osobito je važan odgoj za ponašanje u liturgijskom prostoru – crkvi, a taj odgoj posebno mogu promicati roditelji i kumovi. Crkva je prostor poseban i uzvišen, zbog svetosti događaja i stvarnosti s kojima je povezan. U njemu se ne smije ponašati kao u drugim prostorima, nego uvijek s dužnim poštovanjem pobožnosti i poniznosti, radosti i osjetljivosti.

 

7. Jedna od pojava s kojom se susreću pastoralni djelatnici jest i način odijevanja krizmanika, kumova, ali i drugih vjernika za to slavlje.

 

Kao roditelj vas molimo da vodite brigu o smislu slavlja koji se treba odražavati u svemu, pa tako i u odijevanju. Tomu slavlju ne pristaju ni skupa odijela niti raskoš, a posebno su nedopustivi oni načini odijevanja koji vrijeđaju krepost čednosti i dostojanstvo ljudskog tijela. Način odijevanja svakako je jedna od točaka za raspravu na susretima svećenika i kateheta sa roditeljima.

 

8. Osim odijevanja, postoji još jedno područje koje može završiti proturječju sa smislom sakramenta potvrde, a to su darovi za krizmanike. Ovim svojim pismom jasno dajemo na znanje da se protivimo skupim darovima. Sve što narušava skromnost i smislenost darova neka bude otklonjeno iz ozračja svete potvrde.

 

9. Ta skromnost neka bude vidljiva i u pripremanju obiteljskih i rodbinskih slavlja i blagovanja nakon slavlja svete potvrde. Lijepo je sa se obitelj i rodbina nađu zajedno, da u veselju i zahvalnosti jačaju svoju povezanost, ali i tu napominjemo da je važno izbjeći bilo kakvo pretjerivanje.

 

10. Za troškove pripreme slavlja župnik smije tražiti isključivo doprinos koji je određen crkvenim taksovnikom, a u skladu s praksom Crkve, oni kojima to predstavlja financijske teškoće trebaju biti oslobođeni toga doprinosa.

 

11. Što se tiče ostalih pitanja, o njima se mogu dogovoriti roditelji međusobno, ali to nisu zahtjevi Crkve. Župniku pripada mjerodavnost da, poštujući kriterije za snimanje liturgijskih slavlja, među predloženima ili ponuđenima snimateljima dopusti tko će biti zadužen za tu službu, tako da bude zadužena jedna snimateljska tvrtka ili osoba. Glede samo organizacije, kasnijeg nabavljanja snimaka i plaćanja, neka se dogovore sami roditelji. Napominjemo da obveza doličnog odijevanja vrijedi kako za krizmanike i kumove, tako i za snimatelje.

 

III. Braćo i sestre, Gospodin nam je rekao da čovjek ne živi samo o kruhu, a suvremenost pokazuje da se naša društva moraju boriti protiv različitih životnih zastranjenja koja su nastala zbog pogrešnih usmjerenja, pokušaja samoostvarivanja čovjeka bez Boga, nepoštovanja prema otajstvu života. I toliko puta osjećamo da nam nedostaje oduševljenja , snage s pomoću koje može rasti stablo s duhovnim i moralnim plodovima. Ta je snaga Duh Sveti. Pomozite svome sinu, svojoj kćeri podržavati to svjetlo koje nije oslobođeno prijetnja utrnuća. To ćete moći samo onda ako i sami pokušate svakoga se dana otvarati Božjemu Duhu. Njegovo je djelovanje čudesno i ne prestaje obogaćivati ljudska srca i preobražavati zajednice.

 

Radujemo se vašoj spremnosti i nesebičnosti da obećanja koja ste prilikom krštenja svoje djece dali Bogu i Crkvi, sada ispunjavate. Neka nam svima Gospodin pritječe u pomoć i neka vas svojim Duhom prati! Zazivamo na sve vas i vaše obitelji, osobito na vašu djecu koja se pripremaju za svetu potvrdu obilje blagoslova i mira.

 

Na blagdan Krštenja Gospodinova, 12 siječnja 2014.

 

 

 

Biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine