ožujak 2014 archive

Krštenje u kapeli sv. Jakova u Mošćenici

Dana 15.3. u kapeli sv. Jakova šestero starije djece primilo je sakrament krštenja- temeljni sakrament crkve. Borna, Ivona, Mario, Daria, Milana i Ivana su sami ispovjedili svoju vjeru, i vjeru Katoličke crkve.   Djecu je krstio župnik Josip Karas, a u službi je bio i trajni đakon Vjekoslav Uvalić  koji je održao propovijed, gdje se …

Continue reading

Nove slike naše buduće župne crkve

Izrađena je i vizualizacija naše nove župne crkve Preobraženja Gospodnjeg,  koja će se uskoro početi graditi na gradilištu na Slatini. Tijekom 2013.g kupljeno je zemljište za novu crkvu i pastoralni centar na Slatini, izdana je lokacijska dozvola, a i gotov je glavni projekt. Radovi će započeti ovoga ljeta, a u prvoj fazi bit će izgrađena …

Continue reading

Križni put u kapeli sv. Jakova, petkom i nedjeljom

Križni put je pobožnost na spomen Isusove muke, od trenutka kada Isusa osuđuju na smrt do polaganja Isusova tijela u grob. Sastoji se od 14 postaja. Za svaku postaju, u crkvama ili na javnim mjestima postavljaju se slike ili kipovi s likovnim prikazima Isusove muke.  

Continue reading

Korizma

Danas, na početku Korizmenog  vremena koje je predamnom, razmišljam o tome koliko sam duhovno spremna promišljati, ponirati u dubine svoje duše, rasti u vjeri.  Jesam li uopće dostojna i dovoljno hrabra spominjati se muke Kristove proizišle iz beskrajne i neizmjerne ljubavi prema meni?

Continue reading