Izrada jaslica

jaslice2015mPostavljene su jaslice u našu župnu dvoranu – crkvu. Gradnju jaslica vodio je Ivan Žugaj, koji ima dugogodišnje iskustvo postavljanja jaslica u crkvi svetog Lovre. U postavljanju su pomagali župljani, a kako je to sve bilo, pogledajte na fotografijama koje su fotografirane za vrijeme izrade i postavljanja.