Susret hrvatske katoličke mladeži

Dragi mladi župljani!
Pozivamo vas da se odazovete na ovogodišnji Susret hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u Vukovaru, 29. i 30. travnja pod geslom „Krist, nada naša“. Svi koji se žele priključiti neka se u što kraćem roku jave porukom ili župnim animatorima.