Katekumenat – priprava odraslih za sakramente

(Mk 16, 15-16) I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.

Pozivamo odrasle, koji još nisu primili sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, svetu pričest i potvrdu ili samo neki od njih) a to žele, da se prijave u vrijeme rada župnog ureda ili poslije svete mise.

Radujemo se vašem dolasku !!!