Mandarine

Župni Caritas je dobio pošiljku mandarina za župljane. U istovaranju mandarina pomogli su župljani.

Podjela mandarina biti će utorak i srijedu poslije večernje svete mise.