Održan sastanak korisnika Caritasa

U subotu 10. studenog u našoj je župi održan sastanak korisnika Caritasa naše župe i župe Sv. Ivana Pavla II. sa predstavnicima Caritasa Sisačke biskupije i župnih Caritasa. Nakon uvodne molitve i uvoda u sastanak kojega je predvodio naš župnik, predstavnice Caritasa su održale kratke seminare o štednji u obiteljima te racinalnom odvajanju otpada. Nakon sastanka korisnicima projekta “Caritasovi paketi radosti” podijeljeni su paketi za studeni.
U župnim Caritasima biskupije trenutno traje projekt “Caritasovi paketi radosti”. Ovim projektom Caritas Sisačke biskupije sljedećih godinu dana financirat će nabavu i podjelu 18.564 paketa hrane i 19.776 paketa higijenskih potrepština za najpotrebitije korisnike na području Biskupije, ukupne vrijednosti 4.991.105,43 kuna. Projekt je financiran 85% iz Europskog socijalnog fonda, kroz poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ”Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći-faza II.”, a dok je 15%  sredstava osigurano iz proračuna RH. Cilj projekta je doprinijeti ublažavanju posljedica siromaštva na području Sisačke biskupije.

Fotogalerija