Ponovno slavljena sveta misa sa pukom

U nedjelju, 03. svibnja, slavljena je prva nedjeljna sveta misa u župi s pukom, nakon 50-tak dana. Posljednja sveta misa slavljena je na blagdan Svetoga Josipa, 19.ožujka.
Sveta misa je u potpunosti slavljena sukladno preporukama našeg biskupa mons. Vlade Košića i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.