Proštenje Svetog Josipa u našoj župi

Kliknite na fotografiju i pročitajte raspored duhovne obnove uoči Svetog Josipa.