Velike uskršnje ispovjedi u dekanatu

Velike uskršnje ispovjedi u dekanatu:
31.3.2022. Župa Uznesenja BDM Gora – 16.00h,
Župa Sv. Antuna Padovanskog Čuntić – 17.00h,
Župa Sv. Bartola Hrastovica – 18.00h
2.4.2022. Župa Ivana Pavla II Petrinja – 10.00h,
Župa Preobraženja Gospodnjeg Petrinja:
Mošćenica – 16.00h,
Slatina – 17.00h
3.4.2022. Župa Sv. Lovre, Petrinja – 15.00h