Župa Lovreć donirala klupe

Dostavljeno nam  je 45 klupa koje su dar župe Lovreć kod Splita, a koje su župljani istovarili sa kamiona, očistili, te unesli u crkvu.