Vlč. Damir Kunić imenovan za župnog vikara

Odlukom sisačkog biskupa Vlade Košića, došlo je do sljedećih imenovanja, premještaja i razrješenja u Sisačkoj biskupiji.

Damir Kunić, razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Ivana Pavla II. u Petrinji i župnog vikara u župi Gora te imenovan u istoj službi u župama Preobraženja Gospodnjeg u Petrinji i sv. Lovro u Petrinji.

Preneseno sa Premještaji, imenovanja i razrješenja  – Sisačka biskupija Premještaji, imenovanja i razrješenja (biskupija-sisak.hr)