Plakat proslave Preobraženja Gospodinova

Obavijest !

Čišćenje dvorane biti će u ponedjeljak u 16h. U srijedu u 16h će biti čišćenje crkve za trodnevnicu. U petak nakon svete mise će biti generalno čišćenje crkve.