Gardijska brigada Gromovi u Mošćenici

U sklopu vojnog hodočašća u Mariju Bistricu gardijska brigada Gromovi ove godine za postaje odmora izabrala je kapele i župne crkve koje su na putu prema Mariji Bistrici. Jedna od postaja bila je kapela sv. Jakova u Mošćenici.
U organizaciji ovog hvale vrijednog događaja u Mošćenici sudjelovali su don Branko Čagelj, domaći župnik Damir Ceković te pastoralni vjećnik gospodin Joso Lovreković.

Fotogalerija