Veliki petak

Veliki petak dan je u Velikom tjednu koji slavi spomen Isusove teške i nasilne osude, muke i same smrti kako je opisano u Svetom Pismu. Čitana je muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. Nakon toga bilo je poklon i ljubljenje križa te sveta pričest. Prilikom poklona križu svećenik najprije otkiva pokriveno raspelo pjevajući: Evo drvo križa, na kom’ je visio Spas svijeta! Na to narod odgovara: Dođite, poklonimo se!

Fotogalerija