Započela obnova kapele Svetog Jakova u Mošćenici

Započela obnova kapele Svetog Jakova u Mošćenici koja je oštećena u potresu 2020. godine