Krunica Božanskog Milosrđa

Na prva tri zrnca:

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.

Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,uskrsnuće tijela,život vječni. Amen.

 

Na velika zrnca:

Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i grijehe cijelog svijeta. 

 

Na mala zrnca:

Po pregorkoj Muci Isusovoj, budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

 

Nakon 5 desetki doda se 3 puta:

Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.

 

 O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, u vas se uzdam!

 

Zazivi Božanskom milosrđu 

Božansko milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ti izrazu njegove najveće moći – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koji obuhvaćaš svijet – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koji nam daruješ besmrtan život – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz Rana Kristovih – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si nam dalo presvetu Djevicu za Majku Milosrđa – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, u obraćenju griješnika – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, mire umirućih – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenoga ognja – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere – uzdamo se u Te!
Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa – uzdamo se u Te!

Antifona:

Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.
– Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskom.

Pomolimo se.

O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našem Isusu Kristu Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vijekova! Amen.

Isuse u tebe se uzdamo!
Litanije Milosrdnom Isusu

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Milosrdni Isuse, Sine Milosrdnog Oca, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, utjelovljen po Duhu Svetome, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji objavljuješ Milosrđe Boga u Trojstvu Jedinoga, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji ostvaruješ vjekovni plan spasenja, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji si se dragovoljno žrtvovao za sve ljude na križu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji svojim Milosrđem obuhvaćaš cijeli svijet, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji si nam dao Majku Milosrđa, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, poslušan Ocu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, vrhovni svečeniče i Posredniče kod Oca, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nam šalješ Duha Svetoga Utješitelja, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nas obnavljaš po svetim sakramentima, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji si nepogrešiv u svojim odredbama, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nas činiš djecom i baštinicima neba, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji moliš Oca za dar jedinstva među ljudima, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, Učitelju djelotvornog Milosrđa, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, uzore ljubavi prema djeci, bolesnima, napuštenima i patnicima, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji neumorno tražiš zalutale i izgubljene, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji se brineš za obraćenje i spasenje ljudi, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, svjetlo istine onima koji su u zabludi i grijehu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, naša utvrdo i pomoći u borbi s đavlom, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, nagrado onima koji vrše djela milosrđa, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nas pozivaš na vječnu i potpunu radost na nebu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, jedina i potpuna naša nado, Uzdamo se u Tebe!

Milosrdni Isuse, pošalji Crkvi i svijetu revne glasonoše i širitelje Tvoga Milosrđa,  – Usliši nas, molimo Te!
Milosrdni Isuse, daj svoje smilovanje i oprost umirućima, posebice onima koji su živjeli daleko od Tebe, – Usliši nas, molimo Te!
Milosrdni Isuse, daj nam milost ustrajnosti u dobru savezu s Tobom,  – Usliši nas, molimo Te!

Antifona:

Milosrdni Isuse, koji živiš i djeluješ u svojoj Crkvi.
– smiluj se svijetu jer vječno je Tvoje milosrđe.

Pomolimo se:

Bože, Ti najbolje iskazuješ svoju svemoć smilovanjem i oproštenjem, umnoži u nama milost Tvoga Milosrđa, da po Tvome obećanju postanemo dionici nebeskih dobara. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
 
 
Molitva Milosrdnom Isusu, moli se u 15.00h

U času Tvoje smrti na križu, razapeti, Milosrdni Isuse, klanjam Ti se, slavim Te i molim, svojim neizmjernim Milosrđem obuhvati cijeli svijet naročito grešnike i umiruće.
O Krvi i Vodo što si potekla iz Srca Isusova kao izvor Milosrđa za nas.
Uzdamo se u Tebe!
Božje Milosrđe, utjelovljeno u Srcu Isusovu.
Preplavi cijeli svijet i izlij se na nas.
Isuse, ja se uzdam u Tebe.
Majko Milosrđa, moli za nas.
Sv. s.Faustino i Oče Mihaele, molite za nas.