Marijina legija

Gospa

U župi je djelovao prezidij Marijine legije pod imenom “Gospa od Milosrđa”.

Prezidij je pripadao petrinjskom komiciju “Gospa Snježna”.

Više o Marijinoj legiji kliknite ovdje

U ŽUPI TRENUTNO NEMA AKTIVNOG PREZIDIJA – djeluju samo pomoćni legionari.

 

Tesera Marijine legije – molitve