Molitve Presvetom Srcu Isusovu

Zlatna krunica

Moli se na Gospinu krunicu.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Umjesto Vjerovanja moli se: Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to više.

Umjesto Oče naš moli se: Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, kao pomoć dušama u čistilištu, i za potrebe svete Crkve.

Umjesto Zdravo Marijo moli se: Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce naše po Srcu svome.

Umjesto Slava Ocu moli se: Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Na koncu se moli: Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

O Presveto Srce Isusovo, Gospodine moj, kojem se klanjam, dajem ti svoju volju. Učini me sredstvom svoga Mira i svoje Ljubavi. Učini me žrtvom gorućih želja, svoga Presvetog Srca. Amen!

O PRESVETO SRCE ISUSOVO, OBNOVI MOJU DUŠU! SAKRIJ MOJE SRCE U SVOJE PRESVETO SRCE, TAKO DA MOGU ŽIVJETI! AMEN!

 

Litanije Presvetoga Srca Isusova

Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, (ponavlja se svaki put: smiluj nam se)
Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano,
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju,
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

-Isuse krotka i ponizna srca,
-Učini srce naše po Srcu svome!

Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i na hvale i zadovoljštine,
koje u ime grješnika Tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe Tvoje mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen,
u ime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Amen.

 

MOLITVE 

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo,
izvore svakog dobra,
ja Ti se klanjam, vjerujem u Te,
ufam se u Te, ja te ljubim
i kajem se za sve svoje grijehe.
Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,
učini ga poniznim, strpljivim, čistim
i da u svemu odgovara Tvojim željama.
Daj, o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.
Štiti me u opasnosti,
tješi me u nevoljama i žalostima.
Udijeli mi zdravlje tijela,
blagoslovi sav moj rad
i daj mi milost svete smrti.
Amen.

O srce Isusovo

Ja _____ (vlastito ime), darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu, svoju obitelj i svoj život, svoja djela, muke i patnje, da od sada jedino njega štujem, ljubim i slavim. To je moja čvrsta odluka: da budem sva njegova, da Njemu za ljubav činim sve, odričući se svega što bi Njemu moglo biti mrsko.

Tebe, dakle, o Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za sigurnost svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadu svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište.

Budi Ti, o predobro Srce, moje opravdanje pred Ocem svojim, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O, Srce puno ljubavi, u Tebe polažem sve svoje ufanje jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, svemu se nadam od tvoje dobrote. Uništi u meni sve što bi Ti moglo biti neugodno ili protivno.

Neka se Tvoja čista ljubav usadi u moje srce, da nikada na Te ne zaboravim, niti se rastavim. Zaklinjem Te tvojom neizmjernom dobrotom da moja obitelj uvijek bude upisana u Tebi. Sva moja sreća i slava neka bude u tome da živim i umrem kao tvoj rob.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpuno u tvoju službu. Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.

Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me da Srce tvoga Sina tako častim kako ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora.

Isuse, Tvome srcu prikazujem _____ (nakana). U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Molitva Srcu Isusovu

Posvećujem i žrtvujem Tebi,
o Srce Isusovo, sebe i sav svoj život,
svoj rad, brigu i trpljenje.
Želim se cijelim svojim bićem
posvetiti Tvojoj ljubavi, slavi i veličanstvu.
Najveća moja težnja je učiniti sve
da potpuno budem Tvoja
i odbaciti sve što se tebi ne sviđa.
O, Srce Isusovo,
u Tebe se potpuno pouzdajem.
Uništi u meni sve ono što Ti se protivi.
Daj da se Tvoja čista ljubav
nastani duboko u mom srcu,
da se više nikada od Tebe ne odijelim.
Molim Te, po Tvojoj velikoj dobroti,
da moj život bude zapisan u Tvome Srcu,
a moja sreća da bude u umiranju Tebi.
Amen.(Sv. Margareta Marija Alacocque)

Molitva Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo,
želim svoju obitelj predati Tvome Presvetom Srcu.
Molim te da čuvaš moju obitelj od svakoga zla i zle prisutnosti.
Daj nam čisto srce i strpljivost da Te slijedimo.
Dotakni Srce moga/moje _____ (ime) da Ti se otvori i traži pomoć od Tebe,
jer Ti jedino nam možeš pomoći.
O, Marijo, Majko, Tvome Bezgrešnom Srcu posvećujem svoju obitelj.
Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi. Amen.