Pastoralno i ekonomsko vijeće

Članovi župnog pastoralnog vijeća izabrani na 5 godina od 19.03.2023. godine:

 

 • Vjekoslav UVALIĆ, tr. đakon
 • Đurđa LOVREKOVIĆ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Članovi župnog ekonomskog vijeća izabrani na 5 godina od 19.03.2023. godine:

 • Josip LOVREKOVIĆ
 • Renato KOMARICA
 • Josipa BRNADA