Povijest župe

zupaPGPreobraženje Gospodnje (Mt, 17-1,9)

“U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: “Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!” Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: “Ustanite, ne bojte se!”
Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.”

Župa Preobraženja Gospodnjeg osnovana je 6. kolovoza 2011.g. po odluci sisačkog biskupa mons. Vlade Košića. Župa je osnovana na području dotadašnje župe sv. Lovre u Petrinji, a obuhvaća naselja: Mošćenicu, Novu Drenčinu, Koloniju, Češko Selo i Slatinu. Prema podacima prikupljenima kod blagoslova obitelji župa broji 3829 župljana u 1186 domaćinstava, a to znači u prosjeku 3,23 člana po jednoj obitelji.

Za prvog župnika imenovan je vlč. Josip Samaržija, a za župnog vikara (kapelana) vlč. Janko Lulić. Župom je vlč. Samaržija upravljao godinu dana. U to vrijeme zaređen je i trajni đakon iz naše župe, gospodin Vjekoslav Uvalić.
Također, Sisačka biskupija te godine organizirala je i Susret Hrvatske katoličke mladeži, a mnogi mladi bili su ugošćeni i smješteni po obiteljima naše novoosnovane župe Preobraženja Gospodnjeg.
2011.g. otvorena  je i blagoslovljena nova područna škola na području naše župe.

Dekretom br. 368/2012, novim upraviteljem župe Preobraženja Gospodnjeg imenovan je vlč. Josip Karas. Župa još uvijek nema svojih prostora tako da većina župljana svoje vjerske potrebe vrši u crkvi sv. Lovre u Petrinji. Jedino mještani Mošćenice misu slave u kapeli sv. Jakova u Mošćenici.

Tijekom 2013.g kupljeno je zemljište za novu crkvu i pastoralni centar na Slatini, izdana je lokacijska dozvola, a u tijeku je izrada glavnog projekta. Radovi su započeli 13.4.2015, a u prvoj fazi bit će izgrađena župna kuća i dvorana u kojoj će se privremeno održavati mise i dijeliti Sakramenti.