Krštenje

KRŠTENJE

krstenje_largeKrštenje – temeljni sakrament Crkve!

Kršćanski život temelji se na primanju prva tri sakramenta. Stoga se ti sakramenti i zovu sakramenti kršćanske inicijacije ili uvođenje u vjeru. I prije Isusa postojalo je krštenje čišćenja, pokore i obraćenja od grijeha, kakav je bio Ivanov krst na rijeci Jordanu. Isus, premda bez grijeha, iz solidarnosti s nama primio je krštenje od Ivana, kada ga je Otac proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Duh Sveti je sišao nad njega u obliku goluba. Tu se po prvi put ljudima očitovao život Trojedinoga Boga: Otac je progovorio s neba, Sin je stajao u vodi, a Duh Sveti se objavio u obliku goluba. Od tada Isus počinje propovijedati kraljevstvo Božje na zemlji, okuplja učenike i vodi ih prema svom krštenju koje će se dogoditi na križu, kada će iz njegova probodenog boka poteći krv i voda, znak smrti i života, zalog našeg preporođenja u našem krštenju, koje je naredio sam uskrsli Krist ovim nalogom: „Pođite i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!“ (Mt 28, 19–20). Krštenik se vjerom u Isusa Krista želi očistiti od svake ljage grijeha, osloboditi se Zloga, umrijeti nasljedstvu staroga čovjeka s posljedicom prvoga (izvornog) grijeha i roditi se za novog čovjeka u Kristu na novi život. Zato se krštenje zove i „kupelj preporođenja“. Krštenju odraslih prethodi priprava koju zovemo katekumenat. Kod krštenja djece za taj se čin pripremaju roditelji zajedno s kumovima koji se obvezuju da će djeci prenijeti svoju vjeru i kršćanski ih odgajati odmalena. Krštenje daje neizbrisivi biljeg, prima se samo jedanput u životu, a krštenik se obvezuje na vjernost Bogu i zajednici Crkve. Bitni čin krštenja je trostruko polijevanje krštenika vodom ili uronjavanje u vodu i izgovaranje riječi: (ime krštenika), ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nakon toga slijedi pomazanje svetim uljem te predaja simbola bijele haljine i upaljene svijeće. A cijeli obred praćen je određenim molitvama krstitelja, nazočnih i cijele župne zajednice. Preporuča se prije krštenja pročitati: Mt 3, 13–17 i Lk 18, 5–17.

Krštenje djeteta

POTREBNO JE:
• izvod iz matične knjige rođenih za dijete (kopija);
• posvjedočenje za kumovanje (kum/kuma ga dobiva u svojoj župi prebivališta);
• pripremiti krsnu svijeću i krsnu haljinicu ili košuljicu.
Ako obitelj stanuje u drugoj župi, treba donijeti pismeno dopuštenje svoga župnika.

Krštenje odraslih

Odrasle osobe (od srednje škole nadalje) uključuju se u pripravu za krštenje odraslih koja započinje u mjesecu listopadu i završava o Uskrsu, kada primaju sve sakramente inicijacije (krštenje, potvrda i pričest). Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne žive u župi Preobraženja Gospodnjeg donose od svojega župnika potvrdu da mogu pohađati pripravu i primiti sakramente inicijacije u župi Preobraženja Gospodnjeg.
Javiti se treba u župni ured.

KUMOVI

Prema odredbi Crkve, kumovati mogu katolici koji su primili sakramente euharistije i
potvrde. Ako su u braku, trebaju biti crkveno vjenčani. Trebaju također živjeti kršćanskim
životom. U župi Preobraženja Gospodnjeg, sakrament krštenja slavimo subotom ili nedjeljom za vrijeme sv. Mise ili prema dogovoru između roditelja i župnog ureda u neko drugo vrijeme. Roditelji i krsni kumovi imaju obvezu prije samoga sakramenta krštenja ispovjediti se i pričestiti.