Ženidba

SAKRAMENT VJENČANJA

vjenčanje„Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: ‘Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite!’“ (Post 1, 27–28)

ŽELITE SE VJENČATI U CRKVI?

• potrebno se javiti svome župniku barem 40 dana prije vjenčanja;
• za vjenčanje je nadležan samo župnik na čijem području stanuje zaručnica ili zaručnik;
• na upis treba donijeti krsni i slobodni list (dokaz da do sada niste sklopili crkveni brak) ne stariji od 6 mjeseci, a ako niste kršteni u župi Preobraženja Gospodnjeg, slobodni list možete dobiti u župi vašega krštenja;
• potrebno je obaviti zaručnički tečaj te donijeti potvrdu o pohađanju tečaja;
• ako se iz opravdanih razloga želite vjenčati izvan svoje župe, župnik će vam nakon
provedenog postupka dati otpusnicu;
• ako zaručnicima nedostaje koji sakrament, o tome trebaju voditi računa i javiti se
župniku barem godinu dana prije vjenčanja;
• od matičara treba donijeti potvrdu o ispunjavanju civilnih pretpostavki za vjenčanje
(ne stariju od 3 mjeseca);
• na vjenčanju nema kumova, nego samo svjedoka
– za svjedoka na vjenčanju Crkva jedino traži da bude punoljetan (18 godina);
• sve ostale informacije vezane uz vjenčanje (kićenje crkve, sviranje i ostalo) možete
dobiti u župnom uredu.

Čovjek je bitno određen kao muškarac i žena, te traži zajedništvo i upotpunjenje života. Osnovno zajedništvo nalazi se u obitelji koja postaje izvorom njegove sigurnosti, rasta i ispunjenja prirodnih i ljudskih čežnji. Kada želimo na kršćanski način razmišljati o obitelji, govorimo o sakramentu ženidbe. Muž i žena postaju obitelj tek kada imaju plod svoje ljubavi – dijete. Tako obitelj postaje temelj ljudskoga društva, mjesto gdje se živi nesebična ljubav prema drugome.

„Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja …“ (Mt 19, 3–6)